Білоцерківська районна державна адміністрація
Київська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Сьогодні день утворення Київської області

Дата: 27.02.2019 11:43
Кількість переглядів: 1118

Київська область, як адміністративно-територіальна одини­ця в складі України, утворилася 27 лютого 1932 року. Однак історія регіону сягає в IX століття й налічує не одне століття. Саме на нашій землі протягом віків відбувалися важливі історичні події, в яких вигартувався український народ, сформувалися засади і традиції української державності, культури, освіти.

В пе­ріод феодальної розд­рібненості заверши­лися диференційні процеси, внаслідок яких замість єдиної держави утворилося кілька князівств, а Київ із столиці Русі перетворюється в центр (стольне місто) одного з них. Терито­рія київської землі сформувалася в осно­вному в другій по­ловині XI століття. Вона розташовувалася на обох берегах Дні­пра, а її північна ча­стина виходила не ті­льки далеко за межі сучасної Київщини, а й України, і місти­лась на вододілі рі­чок Прип’яті, Берези­ни та Німана.

У часи навали монголо-татарських орд київська земля, хоч і зазнала руйнувань, але не втратила свого зна­чення. Київщина зали­шилася князівством, а Київ – столицею Пів­денної Русі.

Після монголо-татарського нашестя київсь­ка земля ввійшла спо­чатку до складу вели­кого князівства Литов­ського, а згодом – Речі Посполитої. За часів польського панування територія сучасної Ки­ївщини знаходилася переважно у межах Київського воєводства, котре, як і Брацлавське воєводство, було визнане складовою ча­стиною Речі Посполи­тої.

Національно-визвольна війна 1648-1654 років не тільки докорінно змінила політичну та економічну ситуацію в країні, а й створила умови для нового територіально-адміністративного поділу. Звільнену від гніту поль­ської шляхти територію України у військово- адміністративному від­ношенні було поділено на полки. Їх налічува­лося у 1649 році – 16, а у 1650 – 20. Територія теперішньої Київщини розташовувалася в ос­новному у межах трьох полків: Київсько­го, Білоцерківського, Пе­реяславського.

1797 року утворює­ться Київська губернія. Вона містилася лише на правому березі Дні­пра і включала значні ділянки територій су­часних Київської, Він­ницької і Черкаської областей. І в такому вигляді фактично збе­реглася до 1917 року.

У роки громадянсь­кої війни, визвольних змагань українського народу в період неза­лежності в 1918-1920 роках були спроби пе­реглянути адміністра­тивно-територіальний поділ України, але за­важала воєнно-політична нестабільність.

Після утворення об­ласті у складі СРСР 27 лютого 1932 року адмі­ністративний поділ не був повною мірою ста­більним протягом три­валого часу. Так, у 1953 році Київщина об’єдну­вала 53 райони, 17 міст і 22 селища міського типу. У 1961 році до Ки­ївщини входили 31 ра­йон, 14 міст і 33 сели­ща міського типу, бо тоді від неї була відо­кремлена Черкаська об­ласть.

На початку тих же 60-х років знову почалося реформуван­ня і адміністративно-територіального уст­рою України. Уряд прагнув таким шляхом дати новий поштовх вкрай низьким темпам розвитку народного го­сподарства, особливо сільськогосподарському виробництву. Терито­рія і владні структури були поділені на про­мислові і сільськогоспо­дарські. Діяли Київсь­кий промисловий обком партії і Київський сі­льський обком партії, Київська промислова обласна рада і Київсь­ка сільська обласна рада.

Сільські райони об­ласті укрупнили до розмірів територій но- востворених виробни­чих колгоспно-радгоспних управлінь. Внас­лідок цього на Київ­щині замість 31 утворили 12 районів.

Адміністративна ка­рта області набу­ла сучасного вигляду наприкінці 60-х років, хоча відбувалися і зміни. Так, у 1973 році у зв”язку з будівни­цтвом Київської ГЕС і затопленням частини Київської і Чернігів­ської областей водами водойми, з”явився но­вий район – Вишгородський.

Після 1986 року територію Чорнобильсь­кого району було пе­редано до складу Іванківського, утворено новий район Згурівський, місто обласного підпорядкування При­п’ять перестало тим­часово існувати як ад­міністративно-терито­ріальна одиниця. До категорії міст обласно­го підпорядкування було віднесено Славу­тич.

Адміністративно-те­риторіальний поділ незалежної України зберіг головні особли­вості поділу СРСР. Збе­реглися, в основному, вони і на Київщині. З останніх подій слід ви­ділити зарахування Бе­резані та Ржищева до категорії міст обласно­го підпорядкування (пі­сля 1991 року).

На сьогодні Київщи­на включає 24 адміні­стративних райони, до складу яких входять 13 міських, 26 селищних і 609 сільських рад, 11 міст обласного підпо­рядкування.

Київщина дала Україні та світові багатьох славетних людей, талант і праця яких збагатили надбання цивілізації. І сьогодні Київщина радує своєю красою, здобутками й талантами. З днем народження, Київщино!


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень