Білоцерківська районна державна адміністрація
Київська область
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

2021 рік

Пояснювальна записка

до  рішення сесії районної ради від 14 січня 2021 року

«Про районний бюджет на 2021 рік»

 

Рішення сесії районної ради «Про районний бюджет на 2021 рік» підготовлено відповідно до положень Бюджетного кодексу України з урахуванням змін, Основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року №671, з урахуванням постанови Верховної Ради Українии від 17 липня 2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», особливостей складання розрахунків до проєктів бюджетів на 2021 рік, повідомлених листом Міністерства фінансів України від 14 серпня 2020 року № 05110-14-6/25094, до затвердженого Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»№4000 від 15.12.2020.

 

Рішення сформовано з урахуванням Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 668 зі змінами, та підходів щодо кодування бюджетних програм, визначених наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793.

 

Доходи районного бюджету

 

Розрахунок доходів районного бюджету на 2021 рік здійснено відповідно до норм Бюджетного кодексу України, та інших законодавчих актів, а також очікуваного виконання районного бюджету.

 

Формування загального фонду районних бюджетів здійснюється за рахунок доходів передбачених статтею 641 Бюджетного кодексу України.

Дохідна частина районного бюджету Білоцерківського району на 2021 рік (без врахування міжбюджетних трансфертів) сформована в загальній сумі 1475,2 тис.грн за рахунок плати за надання адміністративних послуг, зокрема, адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 25,7 тис.грн,  плата за надання інших адміністративних послуг  – 781,0 тис.грн , надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності -480,0 тис.грн, орендної плати за водні об»єкти -136,0 тис.грн.

 

Вилучення районних бюджетів у 2021 році із системи міжбюджетного регулювання та відміна зарахування до бюджету частини податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території району, фактично позбавило районний бюджет будь-яких реальних джерел надходжень для виконання видаткових повноважень, визначених статтею 91 Бюджетного кодексу України.

 

Видатки районного бюджету

 

Районний бюджет на 2021 рік за видатками складено з урахуванням вимог програмно-цільового бюджетування на підставі поданих головними розпорядниками коштів районного бюджету бюджетних запитів.

 

Усього витрати районного бюджету у 2021 році складуть 1475,2 тис.грн, в тому числі: по районній раді – 1023,3 тис.грн., фонду коммунального  майна 347,9 тис.грн. та трудовий архів – 90,0 тис.грн,   кошти резервного фонду 14,0 тис.грн..

При здійсненні розрахунків витрат на заробітну плату враховано розмір мінімальної заробітної плати, який з 1 січня 2021 року має становити 6000 грн, з 1 грудня - 6 500 грн на місяць.

При здійсненні розрахунків виплат соціального характеру враховано прожитковий мінімум, який з 1 січня 2021 року має становити 2189 грн, з 1 липня — 2294 грн, з 1 грудня — 2393 грн на одну особу в місяць.

З метою зменшення тимчасових касових розривів, що виникатимуть в процесі виконання районного бюджету, пропонується затвердити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 10,0 тис.грн .Обсяг оборотного залишку коштів не перевищує граничного розміру у 0,7 відсотки планових видатків загального фонду, визначеного статтею 14 Бюджетного кодексу України.

 

В.о.начальника управління фінансів                                                         Світлана ЕЙСМОНТ

Рішення Про районний бюджет на 2021 рік

 

Звіт про виконання планових

показників бюджету за  І квартал

 2021 року

 

У зв’язку із зміною адміністративно-територіального устрою Білоцерківського району  та вилучення у 2021 році районних бюджетів із системи міжбюджетного регулювання, відміна зарахування до бюджету частини податку на доходи фізичних осіб, що справляється  на  території району, фактично позбавило районний бюджет будь-яких реальних джерел надходжень для виконання видаткових повноважень, визначених статтею 91 Бюджетного кодексу України.

 

Основними джерелами надходжень до районних бюджетів визначено надходження від управління комунальною власністю (орендна плата,податок на прибуток комунальних підприємств, частина чистого прибутку) та адміністративні збори.

 

З початку року до районного бюджету всього надходження склали 280 тис. грн, що становить 171,8 % до плану. Значне перевиконання місячних показників зумовлено тим, що понадпланово надійшло 89,9 тис.грн від орендної плати за користування комунальним майном . Проте, надходжень до районного бюджету по зазначеному податку більше не передбачається, так як майно комунальної власності району передано у власність  до новостворених територіальних громад.

 

Адміністративних штрафів та інших санкцій з початку бюджетного року надійшло 28,4 тис.грн.

 

Орендної плати за водні об"єкти, що надаються в користування на умовах оренди районними державними адміністраціями з початку бюджетного року надійшло 21,3 тис.грн, що становить 88,9 % виконання.

 

Виконання  видаткової частини бюджету за 1 квартал 2021 року складає 47,3%  до уточненного річного плану або 5639,4 тис.грн з них заробітна плата з нарахуваннями 3663,2 тис.грн, оплата енергоносіїв 39,1 тис.грн, 1937,1 тис.грн інші видатки.

 

На VI сесії VIII скликання Білоцерківської районної ради затверджено Програму щодо заходів, пов’язаних  з ліквідацією заборгованості з виплат заробітної плати та інших зобов’язань, які виникли в зв’язку з реорганізацією та ліквідацією районних державних адміністрацій та установ, засновниками яких є районна державна адміністрація. Завдяки цій Програмі було профінансовано працівників центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді на суму  143,0 тис.грн та працівників сектору культури, молоді та спорту на суму 2 554,0 тис.грн. передано трансферт в сумі 1749,1 тис.грн на фінансування територіального центру надання соціальних послуг та 172,9 тис.грн – для фінансування працівників будинку творчості.

 

Проведено перерахування коштів, згідно передавального акту №1 щодо передачі залишків  коштів, що утворилися станом на 01.01.2021 року по освітній субвенції та іншій субвенції, яка передавалась сільськими радами до районного бюджету в минулих роках на рахунки Білоцерківської територіальної громади, Фурсівської, Маловільшанської та Узинської територіальних громад на загальну суму 1 106,7 тис.грн,  та по спеціальному фонду на загальну суму 22,6 тис.грн.

 

Крім того, профінансовано заробітну плату працівників районних рад ліквідованих районів в сумі 1 512 ,7 тис.грн, оплата теплопостачання в сумі 39,1 тис.грн та послуги звязку – 6,6 тис грн.

 

 

В.о. начальника  управління                                                                                 С.ЕЙСМОНТ

 

Аналіз виконання плану по доходах  районного бюджету станом на 01.04.2021 року     

Аналіз виконання видаткової частини районного бюджету за І квартал 2021 року        

 

Звіт про виконання планових

показників бюджету за  І півріччя

 2021 року

 

I. Дохідна частина

Основними джерелами надходжень до районного бюджету законодавством визначено надходження від управління комунальною власністю (орендна плата, податок на прибуток комунальних підприємств, частина чистого прибутку) та адміністративні збори.

Протягом І півріччя  2021 року до  районного бюджету надійшло   податків та зборів на суму 433 114,39 грн, що становить 209,2% до уточненого плану на звітний період в тому числі:

 Адміністративних штрафів та інших санкцій 162 050,60грн або 83,5%  до плану на звітний період (план 194000 грн):

- плата за надання адміністративних послуг за 6 місяців 2021 року склала 47002 грн, що становить 58,8 % виконання до затверджених планових показників.

- надходження від орендної плати за користування майном , що перебуває в комунальній власності склало 89 960,27 грн, що становить 149,9,0% виконання до плану на звітний період.

- орендної плати за водні об’єкти, що надаються в користування на умовах оренди районними державними адміністраціями надійшло 25 088,33 грн, що становить 46,5 % виконання

Інші неподаткові надходження складають  190 717,89 грн.

У структурі надходжень доходів загального фонду найбільшу питому вагу займають інші неподаткові надходження - 44,0 %,  адміністративні штрафи та інші санкції - 37,5 %: надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності - 20,8 %, плата за надання адміністративних послуг -10,9 %, надходження від орендної плати за водні об’єкти, що надаються в користування на умовах оренди районними державними адміністраціями становить 5,8%.

Стосовно виконання планових показників за доходами Білоцерківського району, то наразі щоденно проводиться моніторинг показників бюджету.

Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення надходжень до районного бюджету з урахуванням позитивної динаміки та недопущення негативних тенденцій у наповненні бюджету.

Основними заходами, які здійснюються для досягнення поставлених цілей є:

активізація роботи виконавчих органів із залучення коштів до бюджету району, забезпечення виконання планових показників надходжень;
пошук додаткових шляхів наповнення районного бюджету;
надання високоякісних адміністративних послуг громадянам.


ІІ. Видаткова частина

  Планові показники видаткової частини  з урахуванням змін районного бюджету затверджено у сумі 11 934 640,93 грн, в тому числі по загальному фонду 11934640,93 грн, показники по спеціальному фонду – відсутні. Виконання  видаткової частини бюджету за І півріччя  2021 року складають  8 357 285,43 грн в тому числі по загальному фонду 8 357 285,43 грн.

Рівень виконання планових річних показників, затверджених Білоцерківською районною радою, становить 70,0%.

Більшість видатків районного бюджету спрямовано на функціонування та виконання затверджених програм в тому числі:

- на утримання районної ради  використано 3 698 817,33 грн або 56,4% до уточненого річного плану;

-  інші заходи у сфері засобів масової інформації -17 128 грн.

-  культура і мистецтво – 1 573 989,87грн.

- освіта – 674 163,15 грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення  - 139 030,52 грн.

- міжбюджетні трансферти в сумі - 1 922 000 грн.

На фінансування першочергових та захищених статей спрямовано  8 213 175,36  грн,  або 98 відсотків всіх видатків, в тому числі:

  • на виплату заробітної плати з нарахуваннями  6 063 657,04 грн., або 72,6 відсотка всіх видатків;
  • оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 226 108,51 грн, або 2,7 відсотка;
  • соціальне забезпечення – 1409,81 грн;
  • міжбюджетні трансферти – 1 922 000,0 тис.грн, або 23%.

У повному обсязі профінансовано видатки з виплати заробітної плати та видатки по Програмі щодо заходів пов’язаних з ліквідацією заборгованості з виплат заробітної плати та інших зобов’язань, які виникли в зв’язку  реорганізацією та ліквідацією РДА  на 2021 рік ,  проведено розрахунки  за енергоносії і комунальні послуги .

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.07.2021 року відсутня.

В зв’язку із зміною адміністративно-територіальною устрою України та розмежуванням дохідних та видаткових повноважень, видатки районного бюджету переважно проводились за рахунок вільного залишку загального фонду, що сформувався за рахунок коштів районного бюджету та переданих залишків ліквідованих районів. 

 

 

 Начальник  управління                                                                  С.ЕЙСМОНТ

 

 

Звіт про виконання плану роботи управління фінансів за  ІІІ квартал

 2021 року

          Управління фінансів Білоцерківської райдержадміністрації в своїй діяльності керується законами України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий  підпис», Основними напрямами бюджетної політики на 2021 рік, Податковим та Бюджетним кодексами України, Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами та доповненнями), Положенням про управління фінансів.

Відповідно до плану роботи на третій квартал 2021 року були підготовлені матеріали на сесію районної ради на яких були внесені питання: «Про внесення змін до рішення сесії «Про районний бюджет Білоцерківського району на 2021 рік, прийняті залишки коштів ліквідованих районів, згідно передавальних актів та зарахувати, як вільні залишки, що утворились на 01 січня 2021року.

Колектив управління фінансів працював над звітами бюджету району.

Підготовлено та надано Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації інформації про стан заборгованості по окремих податкам та зборам по Білоцерківському району.

Підготовлено та подано Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації інформації про нарахування та стан виплати заробітної плати установ району за квартал.

Підготовлені розпорядження на проведення фінансування бюджетних установ.

Підготовлено та подано щомісячну інформацію до Департаменту фінансів про обсяги перерахованих коштів за використані енергоносії.

Забезпечено організацію бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису бюджету, а також організацію бухгалтерського обліку та звітності по управлінню фінансів Білоцерківської райдержадміністрації.

Були підготовлені матеріали на апаратну нараду у голови райдержадміністрації: про виконання планових показників бюджету за липень 2021 року  та з початку 2021 року,  про виконання планових показників бюджету за серпень та з початку 2021 року, про виконання планових показників бюджету за вересень та за ІІІ квартал 2021 року.

Кожен місяць кварталу проводились оперативні наради згідно плану роботи.

Видаткова частина районного бюджету станом на 01.10.2021 року відповідно до внесення змін до районного бюджету  згідно сесії районної ради від 13.08.2021 року затверджена в сумі 23,5 млн.грн в тому числі загальний фонд  - 19,9 млн.грн, спеціальний фонд – 3,6 млн.грн. Виконання  видаткової частини бюджету з початку  року складає 57,4% або 13,5 млн.грн в тому числі загальний фонд -12,8 млн.грн, спеціальний –0,7 млн.грн.

За третій квартал 2021 року до місцевого районного бюджету надійшло податків та зборів на суму 522,3 тис. грн., що становить 204,8 % до плану на квартал.

Протягом вересня 2021 року до місцевого районного бюджету надійшло податків та зборів на суму 31,2 тис. грн, що становить 222,5 %  до плану на місяць (перевиконання становить 17,2 тис.грн)  та 204,8 % виконання з початку року.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ виплачувалась своєчасно.

Заборгованість за спожиті бюджетними установами енергоносії відсутні.

 Начальник  управління                                                                  С.ЕЙСМОНТ

 

 

 
                                           

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень